သင်ပေးလိုက်သော တန်ဖိုးနှင့် အညီ Peace Brothers မှ ပေးဆပ်ထားပါသည်။

peace brothers

Peace Brothers Industry ကို ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။

First Products

စက်ရုံတည်ထောင်ပြီးချင်း တစ်လုံးထိုး အသံငြိမ်မီးစက် ၊ Sound Proof Generator များကို စတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါသည်။

Productions

၂၀၀၉ ခုနှစ်မှစ၍ အသံငြိမ်မီးစက် အဆင့်မြင့် ဆန်နှင့် သီးနှံကြိတ်ခွဲရေးသုံးစက်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ရေးခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဆန်စက်၊ ပဲစက် ၊ သီးနှံကြိတ်ခွဲရေးသုံးစက်ပစ္စည်းများ ကို စတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါသည်။

NCY International Company Limited

၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် NCY International Company Limited ကို စတင် တည်ဆောက်ခဲ့ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ သွင်းကုန် အစားထိုး စက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေး စက်ရုံဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ လယ်ယာကဏ္ဍဖွင့်ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဆန်စက်၊ ပဲစက် ၊ သီးနှံသုံး စက်ကိရိယာအမျိုးမျိုးကို ထုတ်လုပ်နေပါသည်။

Made in myanmar

၂၀၂၀တွင် သီးနှံမျိုးစုံ အခြောက်ခံစက်ကို တမူထူးခြားစွာဖြင့် မြန်မာပြည်တွင် ထုတ်လုပ်လိုက်ပါသည်။

Location

Peace Brothers Industry သည် မြန်မာပြည် ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၊ မုံရွာစက်မှုဇုန်တွင် တည်ရှိပါသည်။