သင်ပေးလိုက်သော တန်ဖိုးနှင့် အညီ PEACE BROTHERS မှ ပေးဆပ်ထားပါသည်။

Peace brothers will give you the corresponding quality ​​you paid to us.

Peace Brothers Industry ကို ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။

Peace Brothers Industry was established in 2003.

စက်ရုံတည်ထောင်ပြီးချင်း တစ်လုံးထိုး အသံငြိမ်မီးစက် ၊ Sound Proof Generator များကို စတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါသည်

After the establishment, start to produce one stroke silent generator and sound proof generator.

၂၀၀၉ ခုနှစ်မှစ၍ အသံငြိမ်မီးစက် အဆင့်မြင့် ဆန်နှင့် သီးနှံကြိတ်ခွဲရေးသုံးစက်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ရေးခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဆန်စက်၊ ပဲစက် ၊ သီးနှံကြိတ်ခွဲရေးသုံးစက်ပစ္စည်းများ ကို စတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါသည်

Since 2009, we have been producing rice mills, pulses mills, grain mills and also sound proof generator. 

၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် NCY International Company Limited ကို စတင် တည်ဆောက်ခဲ့ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ သွင်းကုန် အစားထိုး စက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေး စက်ရုံဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ လယ်ယာကဏ္ဍဖွင့်ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဆန်စက်၊ ပဲစက် ၊ သီးနှံသုံး စက်ကိရိယာအမျိုးမျိုးကို ထုတ်လုပ်နေပါသည်

In 2018, NCY International Company Limited was established. It aims to be an import substitute machinery factory for Myanmar. Firstly our focus is to produce rice mills, pulses and grain machinery for the developement of Myanmar’s agricultural sector. 

၂၀၂၀တွင် သီးနှံမျိုးစုံ အခြောက်ခံစက်ကို တမူထူးခြားစွာဖြင့် မြန်မာပြည်တွင် ထုတ်လုပ်လိုက်ပါသည်

In 2020, we can produced modernize grain dryer (Made in Myanmar). 

Peace Brothers Industry သည် မြန်မာပြည် ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၊ မုံရွာစက်မှုဇုန်တွင် တည်ရှိပါသည်

Peace Brothers Industry located is Monywa City in Sagaing Region.