သင်ပေးလိုက်သောတန်ဖိုးနဲ့အညီ PeaceBrothers မှပေးဆပ်ထားပါသည်

About Us

Peace Brothers Industry ကို ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။

စက်ရုံတည်ထောင်ပြီးချင်း တစ်လုံးထိုး အသံငြိမ်မီးစက် ၊ Sound Proof Generator များကို စတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါသည်။

၀၀၉ ခုနှစ်မှစ၍ အသံငြိမ်မီးစက် အဆင့်မြင့် ဆန်နှင့် သီးနှံကြိတ်ခွဲရေးသုံးစက်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ရေးခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဆန်စက်၊ ပဲစက် ၊ သီးနှံကြိတ်ခွဲရေးသုံးစက်ပစ္စည်းများ ကို စတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါသည်။

Customers & Partners